november 23, 2019

Ventspils IT Challenge

"Ventspils IT Challenge" on Ventspilsi Digikeskuse ja linna korraldatud võistlus, kus Läti, Leedu, Eesti ja Soome õpilased saavad proovile panna oma võimeid tehnoloogiliste oskuste loova rakendamise alal. Sel aastal toimus võistlus neljandat korda. Kui esimesel aastal oli võistlus ainult Läti koolidele, siis juba järgmised on Balti riikide õpilastele suunatud. Viimasel aastal olid võistlema kutsutud ka Soome õpilased. Nagu on suurenenud võistlevate riikide arv, on suurenenud ka osavõtvate meeskondade hulk.
Osalenud võistkonnad aastate kaupa
Konkurss toimub kahes voorus. Sel aastal oli kaugvoor 2. septembrist kuni 11. oktoobrini, kus õpilased pidid lahendama vastavalt vanuserühmale erinevaid ülesandeid, mille olid korraldajad välja töötanud koos IT-valdkonna spetsialistidega. Iga vanuserühma 18 parimat võistkonda kutsuti 13.-15. novembrini Ventspilssi finaalvooru, kus õpilastest ja õpetajatest koosnevad võistkonnad osalesid 12000 euro suuruse auhinnafondi pärast. 
Selle aasta kaugvooru ülesanded olid järgmised:
B vanuserühm pidi välja pakkuma idee, kuidas digitaliseerida ja huvitavalt kujundada nelinurga ümbermõõtu ja pindala arvutamist puudutavat õppematerjali.
C vanuserühm pidi välja töötama mobiiliaplikatsiooni, mis võimaldaks kavandada mitmesuguseid klassiüritusi, jagada ülesandeid ning aidata kaasa klassi ühtekuuluvustunde tõstmisele.
D vanuserühm pidi välja mõtlema huvitava nüüdisaegse reaalselt töötava arvutimängu.
Allikas: http://ventspilsitc.com/
Parksepa Keskkooli õpilased Rasmus Runtal, Karinee Kungus ja Brent Piigli kuulusid C vanuserühma ja esitasid oma nägemuse mobiilirakendusest.

Sellel aastal osales võistlusel 221 erinevat haridusasutust 533 võistkonnaga: 370 Lätist, 76 Leedust, 52 Eestist ja 15 Soomest.
Finalistide hulgas oli neli Eesti kooli: Peetri Lasteaed-Põhikool, Estonian Business School, Viljandi Gümnaasium ja Parksepa Keskkool.

Kolm päeva Ventspilsis olid täis huvitavaid tegevusi. Esimese päeva õhtul oli kõikidele külalistele vastuvõtt ja kohtumisõhtu Liivi ordu lossis, kus toimusid tutvumismängud õpetajatele ja õpilastele. Teine päev oli töine. Pärast hommikusööki läksid õpetajad Ventspilsi Noortemajja loengusse ja õpilased finaalvooru konkursiülesandeid lahendama. Õpilastel oli kolm ülesannet, mis tulid esitada ette antud kellaajaks inglise keeles. Kõik ülesanded olid seotud kodus valminud mobiilirakendusega. Esimeseks ülesandeks oli koostada infograafika, kus tuli tutvustada oma mobiilirakendust, sõnastada eesmärgid ja ülesanded ning võrrelda oma toodet konkurentidega. Teiseks ülesandeks oli luua reklaam või animaklipp, mis pidi sisaldama tooteinformatsiooni ja olema huvitav ning pilkupüüdev. Kolmandaks ülesandeks oli luua mobiiliäpi prototüübi veebileht, kus pidi olema välja toodud oluline info ja kirjeldatud olemasolevaid rakendusi.
Brent, Rasmus, Karinee ja Eestipoolne kohtunik Triinu Grossmann
Teine päev lõppes Ventspilsi Loovusmajas, kus sai mängida laua- ja arvutimänge, tegeleda robootikaga, õhtujuhi juhtimisel osaleda erinevates tegevustes ja tantsida ansambli saatel. Oli tõeliselt tegevus- ja elamusterohke õhtu, et kui kell 22 oli aeg hotelli naasta, siis tundus, et polegi veel väsinud.
Kolmas ja ühtasi ka viimane päev Ventspilsis algas linnaekskursiooniga. Tutvusime uue kontserdimaja ja selle nutilahendustega. 600-kohalises kontserdimajas asub akustiline orel ja hiiglaslik kontsertklaver, millel on kuni 5 m pikkused keeled ning mille mängimiseks on vaja ronida kõrgele spetsiaalsele poodiumile. Käisime ka kuppelkinos, kus vaatasime filmi looduskatastroofidest. Edasi järgnes teadusteater Loovusmajas ja Kurzeme Demokeskuse külastus. Huvitavat vaatamist jätkus kokku tervelt neljaks tunniks. Linnaekskursioon lõppes Ventspilsi reisisadamas, kus toimus võistluse lõputseremoonia. Nagu ikka, peeti kõnesid ja jagati auhindasid. Iga vanuserühma finalistid said tänukirja ja esimesed kolm kohta ka rahalise preemia. 

Eesti võistlejad, juhendajad ja kohtunikud
Sellel aastal läks Eestile ainult üks rahaline preemia. Nimelt sai Peetri Lasteaed-põhikooli B vanuserühm 3. koha. Suured tänud ka Eestipoolsetele kohtunikele Triinu Grossmannile, Jaana Kõvatule ja Riin Saadjärvele, kes oli võistlusel õpilastele toeks.
Kohtumiseni järgmisel aastal Ventspilsis!

Lisaks soovin tänada võistlusel olnud õpilasi Rasmus Runtal, Karinee Kungus ja Brent Piigli, ilma kelle pealehakkamiseta poleks saanud võimalikuks sellel üritusel osalemine.
Erilised tänud Ingo Asile, kes oma vabast ajast ja heast tahtest oli nõus meid Ventsipilssi ja tagasi transportima.

Ene Kärg
Parksepa Keskkooli klassi- ja arvutiõpetuse õpetaja