aprill 29, 2013

Kooliga tutvumas

Neljapäeval, 25. aprillil võttis 6.klass ja klassijuhataja vastu koolieelikuid. Tulid kooliga tutvuma nii Parksepa  kui ka Väimela lasteaed.
6.klassi poisid juhatasid nad aulasse istuma ning alustasime ettekandega. Esmalt võttis sõna 6. klassi klassijuhataja Mariina, kes saab järgmisel aastal nende klassijuhatajaks. Peale seda esinesid meile 7. ja 1. klass playbackshow võidulooga ja peale seda 6. klass laulu ja pillimänguga. Kui need said vaadatud ja kuulatud, jaotasid 6. klassi giidid mõlemad lasteaiad pooleks ja alustasid ringkäiguga. Tutvustasime sööklat, riidehoidu, spordikompleksi, direktorit jne. Natuke rääkis raamatukogu kohta ka Ruth. Meie samuti rääkisime neile nii palju kui oskasime rääkida.
Peale ringkäiku võtsid lasteaialapsed taas istet ja vaatasid meie kooli näiteringi etendust "Kas naer on ikka terviseks?". Kõik vaatasid huviga. Edasi jõudis järjekord huviringide ja tulevaste õppeainete tutvustamiseni. Rääkisime meie klassiruumist ja õpetaja Mariinast. Kui need kuulatud, oli aeg mängima hakkata. Mängisime natuke ja hakkasime meisterdama. Iga koolieelik leidis endale kuuendike seast ühe abilise, kes aitas neil voltida paberist koolimaja ja hiljem sellele kleepida Parksepa Keskkooli kleepsu peale. Väikesed said üllatavalt hästi selle ülesandega hakkama. Peagi oli aeg hakata tantsima. Leidsime paarilise ja hakkasime tantsima ringmängu "Kaks sammu sissepoole". Kordasime seda mitmeid kordi. Vahepeal leiti aega maiustamiseks ja kõigile jagati kommi. Peale seda tehti veel ühispilt ja oligi aeg meie väikesed sõbrad koduteele saata.
Leian, et see oli väga tore päev.
Andra

aprill 27, 2013

Võrukiilne lugõminõ Sännä mõisan

25. aprillil toimus 14. Artur Adsonile pühendatud võrukeelsete luuletuste lugemine. Võisteldi 4 vanuserühmas: lasteaed - 1. klass, 2.-4. klass, 5.-9. klass ja gümnaasiumiõpilasd.
Esinemas oli 42 õpilast 30 etteastega.
Meie kooli esindasid 1. klassist Jane Liis ja 2.b klassist Hendrik. Lisaks laulsid lugemiste vahele Hellika ja Tõnis, keda saatis klaveril õpetaja Silja.
Võistluspäev kujunes pikaks, sest etteasteid oli päris palju. Peale seda kinnitasime keha, kuulasime Brasiiliast pärit noormehe laulmist ja tutvusime mõisa juures oleva Taevarajaga.
Peagi saime kuulda žürii otsust: Jane Liis sai 2. koha ja Hendrik 3. koha.
Lapsed ise olid väga õnnelikud ja tahtsid minna juba järgmist esinemist ette valmistama.
Aitäh esinejatele ja emadele, kes aitasid luuletust pähe õppida!


aprill 23, 2013

Käsitöönäitus vallamajas

16.-19. aprillini toimus vallamajas käsitöönäitus. See on traditsiooniline üritus, mille eestvedajaks on Helgi Noormets. Sinna näitusele võisid viia oma valmistatud käsitöid kõik valla asutused ja eraisikud. Nätusel sai vaadata nii laste meisterdusi kui suurte käsitöömeistrite ilusaid töid.
Õpetaja Helle käis 2.a klassiga näitust vaatamas ja pilte tegemas. Sel aastal oli valla näitusel väljas 2.a ja 2.b klassi meisterdused.
Nagu ikka, tuli ka seekord näituse avamise algus liiga kiiresti kätte ja nii ei jõudnud kõikide soovijate tööd näiusele. Sellest pole midagi. Selle eest järgmisel aastal viime näitusele rohkem töid.
Aitäh näituse korraldajatele tänukirja ja maitsva suutäie eest!

aprill 21, 2013

V klasside maakondlik õpioskuste olümpiaadNeljapäeval, 18.aprilli keskpäeval kogunes meie kooli aulasse tosinkond Võrumaa V klasside kolmeliikmelist võistkonda, et mõõtu võtta õpioskustes. Selleks olid Parksepa kooli õpetajad koostanud ülesanded ja usinate sipelgatena kokku tarinud raamatuvirnad. Ülesannete koostamise juures arvestati ka asjaoluga, et esmaseks infoallikaks on kujunenud õpilasel ikkagi internetikeskkond ning seetõttu oli ka ülesandeid, mille vastused tuli leida just sealt.
Direktor Ilmar Kesselmanni tervitussõnad ja head soovid kuuldud ning koolikoka Sveta imehea koogiga maiustatud, asuti tööle. Kahe tunni jooksul, mis oli ette nähtud ülesannete lahendamiseks, liiguti nelja õpitoa vahel, mis vastavalt ülesannete liigile olid selleks ajaks nimetatud ja kujundatud ümber ruuduliseks, siniseks, roheliseks ja kirjuks toaks.
Samal ajal kui toimus võistlus, tutvusid aga võistkondi juhendanud õpetajad kooliga ning meisterdasid õpetaja Helle juhendamisel kauneid kive. Muidugi nende mõtted olid ikka oma kasvandikel ning võistluse lõppedes kiirustati teada saama, kuidas lastel läks ja kas kõik harjutatu oli ikka meeles.
Suured tänusõnad kõigile, kes aitasid ette valmistada ja läbi viia maakondlikku V klasside õpioskuste olümpiaadi. Tänusõnad ka Antsla, Haanja, Kuldre, Kääpa, Mõniste, Osula, Rõuge, Varstu, Vastseliina ja Võru koolide õpilastele ja juhendajatele.
Õppealajuhataja Anneli Plado

aprill 17, 2013

Raamatukonverents

12. aprillil toimus Parksepa lasteaias raamatukonverents, kuhu olid vaatama, kuulama ja esinema kutsutud ka 1. klass. Seekord oli teemaks mäng. Kõik esinemised olid huvitavad ja kaasahaaravad. Mäng "Vanaisa vanad püksid" ajas lapsed naerust lausa kõveraks. 1. klassi lapsed õpetasid Jänku-Jussi abiga arve tundma.
Oli väga lõbus ja tore üritus.
Aitäh Parksepa lasteaiale!aprill 11, 2013

Preemiareis

9. aprillil kell 8.00 algas Parksepa kooli juurest 1.-6. klassi parimate õppurite preemiareis. Võtsime õpilasi peale Väimelast ja suundusime edasi Puigale. Teadupärast on Võru vallas kaks kooli: Puiga ja Parksepa. See oligi Võru vallavalitsuse korraldatud preemiareis.
Kui buss õpilastest pungil ja lisaks õpetajatest saatjad, valla esindaja ning giid, võis reis Tartu poole alata. Sõit Tartusse kulges lõbusalt. Lisaks kuulsime giidilt huvitavat infot nii Tartu kui ka Vooremaa kohta. Peagi jõudsime Äksisse, kus asus Jääaja keskus. Tavaliselt avatakse see külastajatele kell 11.00, kuid meile oli tehtud erand ja saime alustada harivat ringkäiku juba kell 10.00. Meid jagati 3 rühma: 1.-2. klass, 3.-4. klass ja 5.-6. klass. Giid rääkis igast asjast väga põhjalikult. Selgitava jutu vahele küsis ta pidevalt küsimusi. Alguses ei julgenud keegi vastata. Pikapeale muutusime julgemaks. Saime teada väga palju huvitavat. Pärast esmast ringkäiku jagati meid kolme kaupa gruppidesse ja algas rühmatöö. Küsimusi oli nii lihtsaid kui ka päris krõbedaid. Ja nii see kolm tundi lendaski kui linnutiivul ja oligi käes aeg lahkuda. Soovitame kõigil külastada Jääaja keskust.
Edasi suundusime Tartusse. Kuna lõunasöögini oli natuke aega, siis tegime bussiga väikese tiiru mööda linna. Viskasime korraks pilgu peale Tähtverele ja Supilinnale. Ning oligi aeg lõunat süüa. Einet võtsime Newtoni  kohvikus. Viisakalt kõht täis söödud, suundusime bussi ja sõitsime mõnedkümned meetrid edasi Aura veekeskuse juurde. Maja ees kiire grupipilt ja võisimegi hakata veemõnusid nautima.
Esimestena said võtmed kätte poisid ja peale seda kohe tüdrukud. Suurte poiste ülesandeks oli vaadata 6 väikese poisi järele. Esimese asjana proovisime, millise kiiruse saab torudest alla lastes. Roheline toru oli kiirem, kuid oranž pikem. Põhiliselt möllasime tuubidega. Sõitsime ringiratast. Lisaks mängisime tuubidelt korvpalli. Muidugi sai käidud ka mullivannis ja saunas. Veeparadiisis tuleb veest võtta viimast. Jällegi möödus aeg kiirustades ja oligi aeg lõpetama hakata. Jäi veel pesta ja väikestele abiks olla. Tuleb tunnistada, et nad said päris hästi hakkama.
Ja olimegi jälle bussis. Loendus tehtud, võisime asuda koduteele. Saime täita kõhukest kodust kaasa võetud hea ja paremaga. Kojusõit läheb alati millegi pärast rutem. Nii ka seekord. Märkamatult olimegi jõudnud reisi alguspunkti.
Väiksemad reisilolijad lubasid järgmisel aastal veel rohkem pingutada, et neid ikka kaasa võetaks.
Väga tore reis oli. Selgus, et päris kodu lähedal on veel avastamata toredaid paiku.
Aitäh Võru vallavalitsusele selle toreda reisi eest!
Egerti ja Joosep
5.b klass

Muusikakooli tutvustuspäev

 10. aprilli hommikupoolikul käis meil külas Võru Muusikakool. Kooli direktor Neeme Punder tutvustas 1.-6. klassi õpilastele, mida saab muusikakoolis õppida, milliseid pille mängida, kes on õpetajad jne.
Muusikoolis õppivate laste esituses sai kuulda erinevatel pillidel toredaid muusikapalasid. Meie kooli õpilastest esinesid sellel kontserdil Eva Liisa Andrejev tšellol, Annika Jaakson viiulil, Rasmus Jaanimägi kitarril ja Merle Vetemäe klaveril. 
Õpilased said kaasa muusikakooli tutvustava voldiku. Maikuus on lahtiste uste päev. Kõiki muusikahuvilisi oodatakse muusikakooli õppima.
Aitäh kõigile esinejatele ilusa kontserdi eest!
Muusikakooli kodulehele 

aprill 10, 2013

Puhta vee ABC

EESMÄRGID:
• Õpetada säästvat veekasutust
• Anda ülevaade vee ringlusest, joogivee tekkimisest, kasutamisest, vee puhastamisest ning vee säästmise võimalustest ning vajadusest
• Lapsed saavad teada huvitavaid fakte vee kohta - palju vett maailmas on, kui suure osa inimesest moodustab vesi, vesi meie toidus jne.
Selle projekti raames toimus 6. ja 5.b klassi õpilastele ekskursioon piirkonna reovee korralduest – ülevaade veepuhastusjaama tööst.

Õpilaste arvamused:
Mina sain teada, et reovett puhastatakse masinatega.
Mõnes kohas oli paha hais ja siis ei saanud kuulamisele hästi mõelda.
Kõige lahedam oli kõrge maja otsas, seal oli nagu bassein.
Sain teada, et seal reovees on ka inimeste väljaheited.
Ma sain teada et, kui sinna reovette lasta hapnikku, hakkavad selles paljunema kasulikud bakterid.
Seda protsessi nimetatakse aereerimiseks.
Sain teada, et tahked osad lähevad kompostiks.

aprill 06, 2013

Kirjandusmäng 3.-4. klasside õpilastele: Võrumaa eelvõistlus

Pärast koolivaheaega, 27. märtsil kell 10 toimus Keskraamatukogu lasteosakonnas Võru maakonna 3.-4. klasside raamatusõprade kirjandusmäng uuema eesti lastekirjanduse tundmises. Seda seepärast, et parim kirjandusmängurite võistkond sõidab 6. aprillil TallinnasseEesti Lastekirjanduse Keskuse üleriigilisele kirjandusmängule esindama Võru maakonda. 
Parksepa kooli esindasid 3. klassi õpilased: Hellika Otsar, Kerli Tasso ja Geir-Melany Andrejev. Võistlusel oli kokku 10 võistkonda. Meie tublid raamatuhuvilised said punkte 5. koha vääriliselt.
Kas sina oled juba lugenud neid raamatuid?
Kõik need uued raamatud tuli kirjandusmängus osaleval võistkonnal läbi lugeda ja pärast osata vastata küsimustele.
Pildid lasteraamatukogu leheküljel 
"Tobias ja teine B"

"Neli last ja Murka"
 
"Nõianeiu Nöbinina"

"Seiklus salamandril ehk..."
 
"Lugu Keegi Eikellegitütre isast"

"Pörkölt"
"Evelini lood"
"Natuke napakad lood"
"Kriminaalsed viineripitukad"
 
"Kolmanda A kriminalistid"
"Tont ja mannapuder"
"Inglid kuuendas B-s"
"Täiesti tavaline perekond"
"Aguliurka lapsed"
"Klabautermanni mure"
"Tagasitee koju"
"Salapärane lillenäppaja"
"Vana roosa maja"
"Õpetaja Kusti kummitab"

"Et head haldjad sind hoiaksid"
"Rokenroll"
"Supipotikarneval"

"Tuvi jalutab"
"Väike viisakas kärbes"

aprill 04, 2013

8. Tooliteatri päev

 Teisipäeval, 2. aprillil kell 13.00 toimus lasteosakonna Tähesaalis 8. etluskonkurss Võru maakonna 6.-9. klasside õpilastele.
Sel aastal oli osavõtjaid 12. Meie kooli esindas 7. klassi õpilane Enely Ernits.
Iga esineja valis, valmistsb ette ja võttis kaasa kuni 3-minutilise proosapala või -katkendi tänavuste juubilaride loomingust:
Friedrich Reinhold Kreutzwald 210
Jaan Lattik 135
Voldemar Raidaru 100
Eno Raud 85
Silvia Rannamaa 95
Asta Kass 75
Toivo Tootsen 70
Rein Põder 70
Enely luges katkendit A. Kassi raamatust "Pahupidi puhkus".

Seejärel sai iga esineja loosiga ühe lasteluuletuse järgmiste autorite loomingust: Kersti Merilaas (100), Juta Kaidla (90), Eno Raud (85), Ellen Niit (85), Helvi Jürisson (85), Lehte Hainsalu (75), Hando Runnel (75). Enely sai loosiga H. Jürissoni luuletuse "Mägra maja".
Sel ajal, kui žürii hindas esimest vooru, tutvusid etlejad luuletustega ja lugesid need ette konkursi teises osas.
Hindamise juures arvestati esineja oskust tunnetada ning edasi anda tekstis sisalduvat mõtet,
emotsioone ja karaktereid, samuti oskust publikuga kontakti saada ja tekstiga sobivat meeleolu luua.
Žürii koosseisus olid raamatukoguhoidjad ja Võru Linnateatri näitleja Maive Käos.
Valiti välja 3 laureaati, kellest üks oli Enely.
Parimatele esinejatele olid auhindadeks raamatud ja Apollo poodide kinkekaardid.
Kultuurimaja Kannel auhindas kolme parimat vabapääsmega 26. aprillil toimuvale TRIO BALKAN STRINGS kitarrikontserdile. 
Kindlasti aitas Enelyle kaasa eelmise aasta kogemus ja need nõuanded, mida jagati.
 Edu järgmisteks esinemisteks!
Pildid lasteraamatukogu leheküljel 

aprill 03, 2013

Hangematk


Hoolimata alanud kevadest laiutasid 26. märtsil veel kõikjal lumehanged. Meie klass otsustas teha kevadise hangematka. Matka eesmärgiks oli läbi isikliku kogemuse tunnetada, kuidas on liikuda tugeval lumekoorikul ja mõõta erinevates kohtades lumikatte paksust. Eelnevalt oli koduseks ülesandeks välja uurida, millal ja miks üldse tekib lumele kõva koorik ning kellele on niisugune nähtus kasulik, kellele aga ohtlik või kahjulik.
Pilvitus taevas säras kuldkollane päikeseketas ja lumi sillerdas silmipimestavalt. Õhutemperatuur oli -5° C ja tuult peaaegu polnudki. Loodus oli andnud meile parima päeva, et kinnitada alla suusad ja liuelda avastusretkele.
Kahe tunni jooksul nautisime suusasõitu, mõõtsime hangede paksust ja otsustasime, et jätame hästi meelde kuupäeva 26.03.2013, et järgnevatel aastatel  meenutada selle kuupäeva lumeolusid. Tegime ohtralt peatusi, et arutada läbi koduse ülesande tulemused, kuulasime looduse hääli ja vaatasime lumele jäetud jälgi.
Peale matka maitses kooli lõunasöök eriti hästi. Kui keha kinnitatud, tegime klassis veel matkast kokkuvõtte, joonistasime pilte ja kirjutasime jutukesi.
Kokkuvõte: Õues õppides on võimalik mõne tunni jooksul tegeleda mitmete erinevate tunniplaanis olevate õppeainetega ning sageli on see klassiruumis toimuvast palju põnevam ja efektiivsem õppimise vorm.

aprill 01, 2013

1. aprill - naljapäev

Nalja sai tehtud ka koolis. Selle aasta teema oli "Loomaaed on lahti pääsenud".
Juba hommikul võttis õpilasi, st loomi, vastu loomaiadirektor, kes andis igale õpilasele pileti.
Iga klass pidi end tegema mingiks loomaks. Kogu klassiga tuli vahetundides ette kanda lühike esinemine. Oh neid karvaseid ja sulelisi, keda sai koolimajas näha: põdravasikad, kassid, kuldnokad, jänesed, tiigrid, karud, pandad jne.
Esinemistel sai kuulda laule, vaadata tantse ja lühinäidendeid. Kuumaks hitiks oli "Tibutants".

Tänud kõigile, kes võtsid vaevaks end kostümeerida.
Loodan, et järgmisel korral võtavad kõik osa vahvast kooliüritusest.