november 09, 2011

„Kullõ’, ma loe sullõ!”

7.-11. nov om võrukeelenätal. Tuuperäst kutsõ Võru Instituut 2.-7. klassi latsi võru keelen lugõma. Mi koolist võtsõ osa Hellika 2.kl, Maryleen 3.kl, Enely ja Raido 6.kl. Egä lats sai üte jutu ettelugõmisõs. Vähambitel väha kergembä, suurõmbitõl tsipa rassõmba. Võigõlusõl hinnati hääd lugõmisoskust, võro keele välläütlemist, mõistmist kullõjat haarda’ ja uma jutt tälle arusaadavas tetä’, kimmäst, julgõt olõkit. Lugõminõ läts latsil häste. Nika ku päämehe´ kokkovõtõt teivä, kaiemi mi raamatukogun ringi. Näimi näütüst ummõlduist eläist ja uursõmi välläpantuid raamatit. Nüüd sõs kokkuvõtõ lugõmisõst. Maryleen ja Enely saiva tänükirä, raamadu, kliippildi ja ummamuudu pastaka. Auhidajaile miildüsi Hellika ja Raido lugõminõ. Näile anti peris kiidukiri, raamat, šokulaat ja pastakas. Mullõ hindäle miildüsi kõik lugõja. Sääne ettelugõminõ oll´edimäst kõrda. Tull´ vällä, et julgõ päälenakkaminõ läts peris häste.
Kitedü lugõja