aprill 10, 2014

Võru valla käsitöönäitus

31. märtsist kuni 4. aprillini sai Võru vallamajas vaadata käsitöönäitust. Sel aastal oli näitusele toodud nii palju töid, et näitust sai vaadata kahes ruumis. Vaatamiseks oli toodud väga palju huvitavaid asju.
Parksepa koolist olid näitusel I kooliastme õpilaste tööd.
Jõudu näituse korraldajatele järgmiseks aastaks!