mai 08, 2015

VI klassi loodusõpetuse õppepäevad

Käesoleval kevadel osales VI klass neljas loodusõpetuse õppeprogrammis. „Kevadine linnulaat” Võrumaa Kutsehariduskeskuses on juba kajastamist leidnud.

14. aprillil läbisime programmi „Uurime raba” raames Luhasoo õpperaja. Ilm oli veel üsna jahe ja mätaste vahel jääkirmetki, kuid meid ei kohutanud isegi see, et mõnel said jalad märjaks. Rabaretk aitas kinnistada klassis omandatud teoreetilisi teadmisi, laiendas silmaringi ning andis praktilisi kogemusi.

27. aprillil suundusine RMK Kiidjärve looduskeskusesse, et osaleda programmis „See lummav sipelgariik”. Eesmärgiks oli tutvuda sipelgate elukorralduse ja kohaga ökosüsteemis ning tõmmata paralleele inimeste ja sipelgate maailma vahel.

04. mail osalesime RMK Pähni looduskeskuse loodusõppeprogrammis „Kohtume metsas”, et õppida tundma Eesti metsade eluringi ning metsatööde aastaringi, saada teadmisi metsade kaitse ja kasutamise kohta, tutvuda metsade majandamisega seotud ametitega.
Õppeprogramm koosnes teoreetilisest ja praktilisest osast, kus õppeainetena olid lõimitud loodusõpetus ja matemaatika.
ÕPI LOODUST LOODUSES!