november 09, 2014

Kullõ´, ma loe sullõ!

Kolmapäeval, 5. nov toimus Võru lasteraamatukogus võrukeelne ettelugemisvõistlus "Kullõ´, ma loe sullõ!". Võisteldi kahes vanuserühmas: 2.-4. ja 5.-7. klass. Parksepa kooli esindasid Astrid nooremas ja Maryleen vanemas rühmas. Iga õpilane tõmbas loosiga endale etteloetava loo ja sai kuni võistluse alguseni ette valmistada.
Esinemine läks hästi. Astrid sai väga hea lugeja preemia ja Maryleen hea lugeja preemia.
Lisada tuleks veel seda, et mõlemad lugejad tahtsid ise sellest võistlusest osa võtta. Iseseisvalt loeti nimekirjas olevaid raamatuid. Julguse ja kindluse saamiseks käidi ka õpetajatele ette lugemas.