aprill 25, 2015

Õpioskuste olümpiaadid

Aprillis oli ka kaks õpioskuste olümpiaadi:
15. aprillil toimus Antsla Gümnaasiumis olümpiaad 5. klassi õpilastele. Selles osalesid Hellika; Kerli ja , kes olid väga tublid saavutades 2.-3. koha.
21. aprillil toimus Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumis 4. klass õpilastele olümpiaad. See võistkond koosnes 4.b klassi poistest: Hans Erik, Franz ja Sander. Sel korral jäädi 5. kohale.
Kiitus tublidele õpilastele, kes tegid selleks lisatööd. Aitäh õpetajatele, kes võtsid vaevaks õpilasi juhendada.