mai 04, 2014

Võrukeelsete luuletuste lugemise võistlus

Neljapäeval, 24. aprillil oli Sänna mõisas Artur Adsonile pühendatud luuletuste lugemise võistlus. Lugejad jagunesid nelja vanuserühma: lasteaed-1. klass, 2.-4. klass, 5.-9. klass ja 10.-12. klass. Kõige rohkem oli lugejaid 2.-4. ja 5.-9. klasside õpilaste seas. Keskkooli õpilasi seekord polnud.
Parksepa koolist olid lugemas Viktoria, Jane Liis ja Tomi. Nad esinesid vapralt. Konkurents oli tihe ja sel aastal auhinnalistele kohtadele ei tuldud. Kuid ilusat päeva, Sänna mõisat ja võrukeelset esinemist nautisid kõik.
Soovin tänada Viktoriat, Jane Liisi ja Tomit toreda esinemise eest!
Õp Ene
Žürii otsust oodates

Renoveeritud Sänna mõisahoone