aprill 29, 2011

Artur Adsoni luulõvõistlus

Aprillikuu 28. pääväl kävemi Sännän. Sinnä oll latsi kokko tulnu egäst vana Võromaa nukast. Kõik nä lugõsi võrokiilsit luulõtuisi.
Mi koolist kävevi lugõman 2.klassist Maryleen ja 3.a klassist Eva Liisa. Koon loeti luulõtuisi, mis kõlpsi päälkira "Inne tüü, sõs puhkus" alla. Umä hää lugõmisõ ja luulõvaliku iist anti mõlõmbile kotiga Nopri talu tuutit.
5.klassist kävevä Enely ja Robert, keä pidäsi maha sõsara ja vele umavahelidse kõkõlusõ. Näide lõgõminõ läts hinge Kauksi Üllele, andsõ peris uma kirutatu raamatu koon autugrammiga. Ku katõ sõnaga kokko võtta, sõs häste läts.