juuni 05, 2012

Õpetajate metoodikapäev

31. mail toimus Parksepa Keskkooli I metoodikapäev teemal "Üks meetod - üks kogemus".
Ettekannetega esinesid gümnaasiumiastme õpetajad Merit Süving, Tiiu Kõiv, Angela Kuldmets, Ando Tuul, Tiina Asi, Kalju Haabmets, Malle Puolakainen, Andres Breidaks ja Helje Jaarma.Väga huvitav oli kuulata õpetajate erinevaid meetodeid ja lähenemist õpetamisel. Sai erinevaid unustatud meetodeid meelde tuletatud ja uusi kõrva taha pandud.
Ruumis 209 (ajaloo klass) oli avatud metoodiliste materjalide näitus alg- ja põhikooli õpetajatelt.
Ürituse idee autor ja ettevõtja on õpetaja Malle Puolakainen.
Aitäh!