juuni 06, 2012

Viimane võimalus

1.a klass on aasta jooksul käinud mitmel matkal. Eelviimasel koolipäeval püüdsime kõike meelde tuletada.

1. ülesanne
Klassi jaotamine rühmadeks. Iga rühm sai kaardid, kuhu tuli kinnitada õpitud puude lehed või okkad.
2. ülesanne
Õpitud tähtedest laduda taimede, loomade ja puude nimetusi.
3. ülesanne
Taimedest valmistada liivakaart.
Oli lihtsalt üks tore päev.
1.a klass