mai 06, 2013

Maakondlik 4. klasside õpioskuste olümpiaad Krabil

19. aprillil kogunesid Krabile maakonna koolide 4. klasside kolmeliikmelised võistkonnad. Järgneva kahe ja poole tunni jooksul tuli võistkondadel lahendada kokku 13 ülesannet. Lahendamisel kulusid marjaks ära nii teoreetilised teadmised, praktilised oskused, meeskonnatöö oskused kui ka empaatiavõime.
Traditsioonilise infootsingu kõrval tuli lahendada mitmeid praktilisi ülesandeid. Näiteks voltida erinevaid esemeid, anda esmaabi, leida raamatukogust vajalikud raamatud, joonise järgi märkida maha teatevõistluse rada, mõõta õues puid, arvutada nende vanust, tunda ära toiduaineid. Loomulikult ei puudunud võistlustelt ka lõbusam ülesanne – kõik võistkonnad said oma meeskonnatöö oskusi proovile panna murul suusatades.
Info on pärit Krabi Põhikooli kodulehelt.
Meie koolist osalesid olümpiaadil 4. klassi õpilased Triin, Talis ja Kristjan. 

Pildid olümpiaadist