juuni 22, 2014

Mino Võromaa 27

Võro instituudin näüdäti 3. juunil “Mino Võromaa” 27. jutuvõistlusõ parõmbist töiest kokko pantut latsiraamatut “Tansaman ja parhilla’”. Üteliisi anti teedä’ konkursi võitja’.
Timahava võtsõ latsi ja nuuri võrokeelitside kirätöie võistlusõst ossa 124 kirotajat 128 tüüga. Parõmbit töid avit vällä valli’ hindajidõ kogo (Hollo Aimi, Laanpere Helle, Kübärä Merili ja Rahmani Jan).
Võistlusõ pääpreemiä pandsõ vällä Eesti eurosaadik, Võromaa miis Padari Ivari. Timä kutsõl sai võitja Koduvere Jolan Henriette kävvü Brüsselin europarlamendi ello kaeman.
Kokko sai raamatulõ “Tansaman ja parhilla’ ” 59 juttu-luulõtust, pildi’ tekk mano Võromaa juuriga kunstnik Vähi Laura.
Latsi ja nuuri võrokeelitside kirätöie võistlust alost 1987. aastagal Võro hariduskuundis. 2000. aastagast pääle kõrraldas võistlust Võro instituut.
“Mino Võromaa” 27. võistlusõ parõmba’ kirotaja’:
I – III klassi vannusõrühmän
II kotus – Iiris Aljes (Parksepä KK)

 IV-VI klassi vannusõrühmän
I kotus – Talis Timmi (Parksepä KK)


Eräpreemiä:
Marion Munski ja Maryleen Karise

VII-IX klassi vannusõrühmä eräpreemiä:
Kristiina Kaili Timmi

 Viil kirutivä juttõ:
Oliver-Sander Luik
Janely Ilves 
Helena Loit

Latsi juhendi:
oppaja Liia ja Ene